thumbnail - Côn Đảo - ‘địa ngục trần gian’, đi dễ khó về từ thời vương triều Nguyễn
Thu Trang
Hà Nội

Côn Đảo - ‘địa ngục trần gian’, đi dễ khó về từ thời vương triều Nguyễn

Cuối thập niên 1830, số tội phạm bị đày ra Côn Đảo khá nhiều. Vua Minh Mạng cử Thị vệ Tôn Thất Hạ “đi do thám tình hình về nói rằng: dân sở tại có đến 200 người, những tù phạm đưa đến cũng nhiều...".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác