thumbnail - 'Con đường gạch vàng' dưới Thái Bình Dương
Liên Hương
Hà Nội

'Con đường gạch vàng' dưới Thái Bình Dương

Các nhà nghiên cứu trên tàu thám hiểm Nautilus quan sát một thành hệ địa chất có hình dáng kỳ lạ ở đỉnh Liliʻuokalani bên dưới Thái Bình Dương.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác