thumbnail - Con gái bầu Đức chi tiền tỷ bắt đáy cổ phiếu HAG
Minh DucTRan
Hà Nội

Con gái bầu Đức chi tiền tỷ bắt đáy cổ phiếu HAG

Bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức chi xấp xỉ 10 tỷ đồng để mua vào 1 triệu cổ phiếu HAG trong phiên 5/5.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác