thumbnail - Con gái ông Nguyễn Văn Lập: “Được về Việt Nam, bố tôi đã thỏa tâm nguyện!”
Quốc Cường
Hà Nội

Con gái ông Nguyễn Văn Lập: “Được về Việt Nam, bố tôi đã thỏa tâm nguyện!”

Tình yêu của Kostas Nguyễn Văn Lập với Việt Nam đến những ngày cuối cùng vẫn luôn trọn vẹn. Di nguyện của ông cũng đã được thực hiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác