thumbnail - Con người có thể nhịn ăn uống trong bao lâu?
Cường bếu
Hà Nội

Con người có thể nhịn ăn uống trong bao lâu?

Con người có thể tồn tại nhiều tuần mà không cần thức ăn, nhưng hầu như chỉ sống sót từ hai đến 4 ngày nếu không có nước. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác