thumbnail - Công an Bình Dương cảnh báo mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Quốc Cường
Hà Nội

Công an Bình Dương cảnh báo mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Từ năm 2020 đến nay, D thuê nhiều người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng và cho người khác thuê lại để hưởng hoa hồng từ 200.000 đến 300.000 đồng/tài khoản.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác