thumbnail - Công bằng thông tin: Sẽ công bố lại số liệu tự doanh, đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh
Liên Hương
Hà Nội

Công bằng thông tin: Sẽ công bố lại số liệu tự doanh, đổi cách tính giá đáo hạn phái sinh

Chỉ số VN30 dự kiến sẽ không lấy giá đóng cửa ATC cho ngày đáo hạn phái sinh để tránh những tác động lên thị trường cơ sở...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác