thumbnail - Công binh Việt Nam đến Abyei
Minh DucTRan
Hà Nội

Công binh Việt Nam đến Abyei

Sau hai ngày với nhiều chặng bay, 28 thành viên Đoàn tiền trạm Đội Công binh số 1 Việt Nam đã đến Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA). - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác