thumbnail - Công bố nguyên nhân động đất bất thường tại Kon Tum
Thu Trang
Hà Nội

Công bố nguyên nhân động đất bất thường tại Kon Tum

Theo nhận định bước đầu của Viện Vật lý địa cầu, động đất liên tục tại khu vực H.Kon Plông (Kon Tum) là động đất kích thích gây ra do hồ chứa và cần có nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của động đất tại đây.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác