thumbnail - Công nghệ khai thác kim loại từ nước
Liên Hương
Hà Nội

Công nghệ khai thác kim loại từ nước

Các nhà khoa học ở đang thử nghiệm phương pháp sử dụng hạt nano từ để khai thác những khoáng sản quan trọng như lithium từ nhiều nguồn nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác