thumbnail - Công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng
Trường Sơn
Hà Nội

Công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2022 tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, đóng góp 7,6 điểm phần trăm vào mức tăng chung…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác