thumbnail - Công ty Anh tiết lộ tên lửa sử dụng nhiên liệu tái tạo
Cường bếu
Hà Nội

Công ty Anh tiết lộ tên lửa sử dụng nhiên liệu tái tạo

Nguyên mẫu kích thước đầy đủ đầu tiên của tên lửa tái sử dụng Prime đã được dựng lên bệ phóng để chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác