thumbnail - Công ty bầu Đức lên kế hoạch xóa nợ vay ba năm tới
Duy Tân
Hà Nội

Công ty bầu Đức lên kế hoạch xóa nợ vay ba năm tới

Ngoài khoản thu từ HNG, Công ty bầu Đức sẽ bán thêm các tài sản, cổ phiếu cũng như dùng nguồn tiền từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất việc trả nợ vay năm 2025. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác