thumbnail - Công ty Mỹ sản xuất sữa mẹ nhân tạo
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Công ty Mỹ sản xuất sữa mẹ nhân tạo

BIOMILQ, công ty khởi nghiệp ở Bắc Carolina đang tìm cách tạo ra “sữa mẹ” nhân tạo từ tế bào nuôi cấy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác