thumbnail - Công ty SME tạo 'khách hàng giả' trong giao dịch 7,4 triệu cổ phiếu ảo
Quân Mạnh
Hà Nội

Công ty SME tạo 'khách hàng giả' trong giao dịch 7,4 triệu cổ phiếu ảo

Chứng minh thư bị mất của một sinh viên đã được nhóm bị cáo sử dụng nhằm tạo ra "một đại gia" trong giao dịch hàng triệu cổ phiếu ảo, lập hợp đồng khống, theo kết quả điều tra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác