thumbnail - Công ty tiền số đầu tư 100 triệu euro mua lại cổ phần Barca Studio
Viễn Đông
Hà Nội

Công ty tiền số đầu tư 100 triệu euro mua lại cổ phần Barca Studio

Nền tảng tiền số Socios.com vừa bỏ ra 100 triệu euro để mua 24,5% cổ phần Barca Studio. Điều này giúp Barcelona đáp ứng yêu cầu tài chính của La Liga, có thể đăng ký thêm cầu thủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác