thumbnail - Công viên đặt 50 bẫy săn muỗi
Duy Tân
Hà Nội

Công viên đặt 50 bẫy săn muỗi

Công viên ở Thành Đô lắp đặt 50 máy săn muỗi và bắt được 12.000 con chỉ trong 3 tuần.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác