thumbnail - COVID-19 10/5: WHO cảnh báo 3 dòng phụ có thể lây nhanh hơn biến thể Omicron gốc
Thu Trang
Hà Nội

COVID-19 10/5: WHO cảnh báo 3 dòng phụ có thể lây nhanh hơn biến thể Omicron gốc

WHO đã đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của 3 biến thể dòng phụ thuộc Omicron với nguy cơ lây nhiễm nhanh hơn và ảnh hưởng đến phổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác