thumbnail - C.P. Việt Nam chuyển đổi số công tác nhân sự với giải pháp SAP SuccessFactors
Cường bếu
Hà Nội

C.P. Việt Nam chuyển đổi số công tác nhân sự với giải pháp SAP SuccessFactors

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) chính thức triển khai giải pháp SAP SuccessFactors để đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác