thumbnail - CSGT sao lại để xe ba bánh chở sắt thép nguy hiểm lộng hành đến vậy?
Quân Mạnh
Hà Nội

CSGT sao lại để xe ba bánh chở sắt thép nguy hiểm lộng hành đến vậy?

CSGT chưa thực sự mạnh tay với vi phạm của xe ba bánh, vì thế mà xe chở tôn, sắt cồng kềnh, nguy hiểm cứ luôn nghênh ngang như Chí Phèo đường phố, chẳng cần né ai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác