thumbnail - Cử tri đề nghị xem xét lại việc bắt buộc mua bảo hiểm xe máy
Trường Sơn
Hà Nội

Cử tri đề nghị xem xét lại việc bắt buộc mua bảo hiểm xe máy

Thủ tục bồi thường bảo hiểm TNDS xe máy rườm rà, công ty bảo hiểm nhũng nhiễu là nội dung cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu và Đắk Lắk gửi tới Chính phủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác