thumbnail - Cua-rơ Pháp lần đầu thắng chặng tại Tour de France 2022
Trường Sơn
Hà Nội

Cua-rơ Pháp lần đầu thắng chặng tại Tour de France 2022

Christophe Laporte giải cơn khát cho nước chủ nhà, khi về nhất chặng 19 Tour de France 2022 ngày 22/7. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác