thumbnail - Cúm A gia tăng, giá thuốc Tamiflu “nhảy múa”
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cúm A gia tăng, giá thuốc Tamiflu “nhảy múa”

Dịch cúm A đang gia tăng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, dẫn tới thị trường thuốc Tamiflu khan hiếm, giá thuốc nhảy múa. Nhiều nhà thuốc bệnh viện không có thuốc Tamiflu, bệnh nhân ra ngoài mua, song mỗi nơi một giá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác