thumbnail - Cúm A tăng bất thường, bệnh nhận chuyển nặng đến viện muộn
Lan đột biến
Hà Nội

Cúm A tăng bất thường, bệnh nhận chuyển nặng đến viện muộn

Theo chu kỳ hàng năm, đỉnh dịch của bệnh cúm là khoảng tháng 10 đến tháng 12. Nhưng thời điểm này, số bệnh nhân mắc cúm lại tăng, nhiều bệnh nhân diễn biến nặng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác