thumbnail - Cuộc chiến tránh mang thai của giun dẹp
Lan đột biến
Hà Nội

Cuộc chiến tránh mang thai của giun dẹp

Trong cuộc chiến giao phối, giun dẹp lưỡng tính sẽ cố tránh việc mang thai nặng nhọc bằng cách "nhanh tay" thụ tinh trước cho đối thủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác