thumbnail - Cuộc hẹn cuối tuần: Quyền Linh khóc vì người bạn quá cố Lê Công Tuấn Anh
Tuấn Anh
Hà Nội

Cuộc hẹn cuối tuần: Quyền Linh khóc vì người bạn quá cố Lê Công Tuấn Anh

Lý do Quyền Linh khóc ở chương trình Cuộc hẹn cuối tuần là vì nhớ thương người bạn quá cố.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác