thumbnail - Cuộc họp Fed và báo cáo GDP sẽ khiến thị trường tài chính Mỹ biến động mạnh tuần này?
Thanh Bình
Hà Nội

Cuộc họp Fed và báo cáo GDP sẽ khiến thị trường tài chính Mỹ biến động mạnh tuần này?

“Tôi nghĩ đây sẽ là tuần quan trọng nhất của mùa hè này, khi đồng thời có báo cáo GDP, chỉ số chi phí nhân công, cuộc họp của Fed, và báo cáo tài chính của 175 công ty trong S&P 500”...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác