thumbnail - Cuộc sống của con gái NS Giang Còi sau khi bố mất: Ra khỏi nhà vườn 10.000m2 với hai bàn tay trắng
Viễn Đông
Hà Nội

Cuộc sống của con gái NS Giang Còi sau khi bố mất: Ra khỏi nhà vườn 10.000m2 với hai bàn tay trắng

Con gái nghệ sĩ Giang Còi - Ngọc Anh cho biết cô phải tự lập bắt đầu từ đây vì không còn bố bên cạnh chở che.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác