thumbnail - Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": "Bà loong toong" đáng kính
Diệu Thúy
Hà Nội

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": "Bà loong toong" đáng kính

Cô Ngọc Hải, nay sắp chạm mốc 80 tuổi, vẫn xông pha dạy học, viết báo và ngược xuôi mọi ngả đường để tìm kiếm chất liệu cuộc sống với niềm đam mê cháy bỏng
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác