thumbnail - Cưỡng chế di dời 800m ống ngầm dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ
Quân Mạnh
Hà Nội

Cưỡng chế di dời 800m ống ngầm dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ

UBND huyện Nghĩa Hưng, Nam Định đã cưỡng chế di dời 800m ống ngầm để GPMB phục vụ thi công dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác