thumbnail - Đã có 300.000 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến
Cường bếu
Hà Nội

Đã có 300.000 sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Sau hơn 140 ngày phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đến nay đã có 300.000 sáng kiến của người lao động đăng ký.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác