thumbnail - Đà Nẵng đấu giá 39 ô tô công dôi dư, giá khởi điểm gần 6 tỷ đồng
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Đà Nẵng đấu giá 39 ô tô công dôi dư, giá khởi điểm gần 6 tỷ đồng

Sở Tài chính Đà Nẵng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 39 xe ô tô phục vụ công tác chung, dôi dư được thu hồi trước đó theo quyết định của UBND thành phố.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác