thumbnail - Đà Nẵng: Kết quả xử lý vụ lộ đề toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022
Lan đột biến
Hà Nội

Đà Nẵng: Kết quả xử lý vụ lộ đề toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Bên cạnh xử lý thí sinh làm lộ đề toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Hội đồng thi TP.Đà Nẵng cũng đã mời giáo viên coi thi và trưởng điểm thi liên quan lên làm việc, giải trình công tác coi thi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác