thumbnail - Đà Nẵng xử lý tình trạng “găm đất” đất công nghiệp
Duy Tân
Hà Nội

Đà Nẵng xử lý tình trạng “găm đất” đất công nghiệp

Thành phố Đà Nẵng sẽ kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong khu công nghiệp, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ đất công nghiệp…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác