thumbnail - Đại bàng tấn công chim mòng biển trên vách đá
Minh DucTRan
Hà Nội

Đại bàng tấn công chim mòng biển trên vách đá

Đại bàng biển Steller, loài đại bàng lớn nhất thế giới tính theo cân nặng, rình bắt mòng biển khi chúng tụ tập để làm tổ và sinh sản.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác