thumbnail - Đại bàng vàng đối đầu cừu sừng lớn
Quốc Cường
Hà Nội

Đại bàng vàng đối đầu cừu sừng lớn

Hình ảnh từ camera trên sa mạc Mojave cho thấy đại bàng vàng có thể đang tìm cách bảo vệ lãnh thổ khi bị cừu sừng lớn xâm phạm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác