thumbnail - Đại biểu Quốc hội: Không dùng Quỹ bình ổn để hỗ trợ xuất nhập khẩu xăng dầu
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Đại biểu Quốc hội: Không dùng Quỹ bình ổn để hỗ trợ xuất nhập khẩu xăng dầu

Quỹ bình ổn giá xăng dầu phải được sử dụng đúng mục đích để bình ổn giá xăng dầu trong nước, góp phần bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác