thumbnail - Đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều lỗ hổng kiến thức
Liên Hương
Hà Nội

Đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều lỗ hổng kiến thức

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 hiện có thể coi là tạm ổn định. Nhưng lúc này, những ảnh hưởng của nó tới cuộc sống và hệ thống giáo dục càng rõ hơn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác