thumbnail - Đại diện Bộ Xây dựng: Kiểm soát tín dụng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
Liên Hương
Hà Nội

Đại diện Bộ Xây dựng: Kiểm soát tín dụng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh

Vốn là một trong những yếu tố không thể xem thường trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Thị trường vốn gắn chặt với bất động sản. Do đó, nếu siết thị trường vốn thì thị trường bất động sản không phát triển được...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác