thumbnail - Đại học công đối diện thách thức tài chính
Quốc Cường
Hà Nội

Đại học công đối diện thách thức tài chính

Thách thức của trường đại học (ĐH) công trong thời gian tới là tài chính vì mọi trường ĐH đều nhìn thấy yêu cầu của xã hội gia tăng hơn, để đáp ứng cần phải có nguồn tài chính mạnh
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác