thumbnail - Đại học Đà Lạt lập trung tâm trí tuệ nhân tạo
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Đại học Đà Lạt lập trung tâm trí tuệ nhân tạo

TTO - Đại học Đà Lạt đã lập Trung tâm Giáo dục đào tạo trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Center - AIC Đại học Đà Lạt) bên trong khuôn viên nhà trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác