thumbnail - Đại học Kinh tế phải báo cáo về trang phục lễ tốt nghiệp
Tuấn Anh
Hà Nội

Đại học Kinh tế phải báo cáo về trang phục lễ tốt nghiệp

Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu Đại học Kinh tế báo cáo về trang phục lễ tốt nghiệp, trong đó hiệu trưởng mặc áo choàng nhung đỏ, tay cầm quyền trượng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác