thumbnail - Đại học Kinh tế quốc dân thay đổi điều kiện tuyển sinh 2022
Cường bếu
Hà Nội

Đại học Kinh tế quốc dân thay đổi điều kiện tuyển sinh 2022

Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ xét tuyển thí sinh đạt tối thiểu 85 hoặc 700 điểm đánh giá năng lực, thấp hơn kế hoạch công bố đầu năm 2022. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác