thumbnail - Đại học Luật Hà Nội, Công nghiệp công bố mức điểm sàn xét tuyển
Trường Sơn
Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội, Công nghiệp công bố mức điểm sàn xét tuyển

Đại học Công nghiệp Hà Nội quyết định mức điểm sàn xét tuyển năm nay từ 18 - 23 điểm. Còn Đại học Luật Hà Nội lấy 15-20 điểm tùy từng cơ sở.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác