thumbnail - Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm sàn cao nhất 21
Trường Sơn
Hà Nội

Đại học Nông lâm TP HCM lấy điểm sàn cao nhất 21

Thuộc nhóm công bố điểm sàn sớm nhất, Đại học Nông lâm TP HCM (NLU) lấy 21 điểm tại ngành Thú y và Công nghệ thực phẩm, còn lại phổ biến 16-18 điểm. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác