thumbnail - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sắp có quyền hiệu trưởng
Thức SG
Hà Nội

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sắp có quyền hiệu trưởng

Trong tháng 5, Hội đồng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ giao quyền hiệu trưởng hoặc hiệu phó phụ trách để giải quyết các việc cấp bách. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác