thumbnail - Đại học Sư phạm TP HCM lấy điểm chuẩn học bạ cao nhất 28,04
Lan đột biến
Hà Nội

Đại học Sư phạm TP HCM lấy điểm chuẩn học bạ cao nhất 28,04

Các ngành đào tạo giáo viên của Đại học Sư phạm TP HCM (HCMUE) có điểm chuẩn học bạ cao vượt trội: Sư phạm Toán đứng đầu với 28,04 điểm, nhiều ngành 25-27. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác