thumbnail - Đại học Tài chính - Marketing, Quốc tế Sài Gòn lấy điểm sàn 17-19
Quốc Cường
Hà Nội

Đại học Tài chính - Marketing, Quốc tế Sài Gòn lấy điểm sàn 17-19

Trường Đại học Tài chính - Marketing lấy điểm sàn 19 cho mọi ngành, Đại học Sài Gòn thấp hơn, ngưỡng 17-28 còn Học viện Cán bộ TP HCM lấy 16 điểm. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác