thumbnail - Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn học bạ cao nhất 29
Duy Tân
Hà Nội

Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn học bạ cao nhất 29

Điểm chuẩn học bạ vào Đại học Thương mại dao động 27-29, trong đó có hai ngành lấy 29, tức trung bình phải đạt gần 9,7 điểm mỗi môn. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác