thumbnail - Đại học Văn hóa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 27,5
Duy Tân
Hà Nội

Đại học Văn hóa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 27,5

Ba ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội (HUC) lấy điểm chuẩn 27,5, ngành thấp nhất 21,75. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác